1399/11/05
شما اینجا هستید    معرفی مشخصات ثبتی

نام شرکت: عمران اندیش گیلوار

نوع شرکت: سهامی خاص

تاریخ ثبت: 8 خرداد 1380

شماره ثبت: 6432

محل ثبت: ایران، گیلان، رشت

آدرس دفتر مرکزی: رشت، بلوار معلم، کوچه نیایش، ساختمان نیایش، واحد یک

تلفن:            33231526-33254539 013

دورنما:          33227169 013

               

آدرس دفتر اردبیل: اردبیل، میدان ارتش، جنب آب منطقه ای اردبیل، کوچه بهار، نبش کوچه اول، پلاک 1/45

تلفن:           1099 771 0451

دورنما:        1609 772 0451