1399/04/16
شما اینجا هستید    پروژه ها پروژه های تکمیل شده
پروژه ها » پروژه های خطوط انتقال و شبکه توزیع
  
مرتب سازي براساس:


نام پروژه:  آبرسانی به پاسگاههای مرزی
کارفرما:  استانداری گیلان
دستگاه نظارت:  معاونت فنی
محل اجرا:  گیلان-آستارا
مبلغ پروژه (میلیون ریال):  -
تاریخ اجرا:  1383
توضیحات بیشتر ...


نام پروژه:  شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه 3 رشت
کارفرما:  آب و فاضلاب گیلان
دستگاه نظارت:  مشاور ایراناب
محل اجرا:  گیلان-رشت
مبلغ پروژه (میلیون ریال):  -
تاریخ اجرا:  1384
توضیحات بیشتر ...


نام پروژه:  خط انتقال آب مجتمع نوار مرزی فجر
کارفرما:  آب و فاضلاب روستایی گلستان
دستگاه نظارت:  مشاور پارس جویاب
محل اجرا:  گلستان-مینودشت
مبلغ پروژه (میلیون ریال):  -
تاریخ اجرا:  1386
توضیحات بیشتر ...


نام پروژه:  خط انتقال آب چاه شماره 3 پره سر
کارفرما:  آب و فاضلاب گیلان
دستگاه نظارت:  معاونت مهندسی و توسعه
محل اجرا:  گیلان-پره سر
مبلغ پروژه (میلیون ریال):  -
تاریخ اجرا:  1387
توضیحات بیشتر ...


نام پروژه:  اجرای شبکه توزیع آب روستای گرمه
کارفرما:  آب و فاضلاب روستایی اصفهان
دستگاه نظارت:  معاونت مهندسی
محل اجرا:  اصفهان-نایین
مبلغ پروژه (میلیون ریال):  -
تاریخ اجرا:  1388
توضیحات بیشتر ...


نام پروژه:  اجرای عملیات آبرسانی از پمپاژ اشترجان تا مسکن مهر فولادشهر قطعه اول
کارفرما:  آب و فاضلاب اصفهان
دستگاه نظارت:  معاونت مهندسی و توسعه
محل اجرا:  اصفهان – فولادشهر
مبلغ پروژه (میلیون ریال):  -
تاریخ اجرا:  1391
توضیحات بیشتر ...


نام پروژه:  اجرای عملیات آبرسانی از پمپاژ اشترجان تا مسکن مهر فولادشهر قطعه دوم
کارفرما:  آب و فاضلاب اصفهان
دستگاه نظارت:  معاونت مهندسی و توسعه
محل اجرا:  اصفهان-فولادشهر
مبلغ پروژه (میلیون ریال):  -
تاریخ اجرا:  1391
توضیحات بیشتر ...