1399/04/16
شما اینجا هستید    پروژه ها پروژه های تکمیل شده
پروژه ها » پروژه های احداث شبکه های آبیاری و زهکشی
  
مرتب سازي براساس:


نام پروژه:  ساماندهی رودخانه ارس در بازه سلمان کندی
کارفرما:  شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل
دستگاه نظارت:  مهندسین مشاور یکم
محل اجرا:  اردبیل-پارس آباد
مبلغ پروژه (میلیون ریال):  -
تاریخ اجرا:  1393
توضیحات بیشتر ...


نام پروژه:  احداث کانال های درجه 3 و 4 اراضی ارگ رودشت
کارفرما:  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
دستگاه نظارت:  مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی
محل اجرا:  اصفهان-رودشت
مبلغ پروژه (میلیون ریال):  -
تاریخ اجرا:  1394
توضیحات بیشتر ...


نام پروژه:  ساماندهی رودخانه ارس در بازه اضطراری توپراق کندی
کارفرما:  شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل
دستگاه نظارت:  مهندسین مشاور یکم
محل اجرا:  اردبیل-پارس آباد
مبلغ پروژه (میلیون ریال):  59000
تاریخ اجرا:  1393
توضیحات بیشتر ...


نام پروژه:  شبکه انتقال و توزیع اراضی پایاب سد خاکی محمود آباد و بند انحرافی ارقین بلاغ
کارفرما:  وزارت کشور
دستگاه نظارت:  مشاور سولار یاغان
محل اجرا:  زنجان-خدابنده
مبلغ پروژه (میلیون ریال):  -
تاریخ اجرا:  1386
توضیحات بیشتر ...


نام پروژه:  اجرای پروژه تغذیه مصنوعی دشت گرمسار
کارفرما:  آب منطقه ای سمنان
دستگاه نظارت:  مشاور ایده پردازان توسعه
محل اجرا:  سمنان-گرمسار
مبلغ پروژه (میلیون ریال):  -
تاریخ اجرا:  1389
توضیحات بیشتر ...


نام پروژه:  تجهیز و نوسازی و احداث شبکه 3 و 4 اراضی روستای قورتان
کارفرما:  جهاد کشاورزی اصفهان
دستگاه نظارت:  قوم پایش
محل اجرا:  اصفهان- قورتان
مبلغ پروژه (میلیون ریال):  -
تاریخ اجرا:  --
توضیحات بیشتر ...


نام پروژه:  احداث قطعه سوم کانال ساحل شرق کردان
کارفرما:  شرکت سهامی آب منطقه ای استان البرز
دستگاه نظارت:  مهندسین مشاور یکم
محل اجرا:  کرج-کردان
مبلغ پروژه (میلیون ریال):  -
تاریخ اجرا:  1392
توضیحات بیشتر ...