1399/04/16
شما اینجا هستید    پروژه ها پروژه های در دست انجام
پروژه ها » پروژه های احداث شبکه های آبیاری و زهکشی
  
مرتب سازي براساس:


نام پروژه:  پوشش بتنی(لاینینگ) کانال تاکستان، قطعه اول و دوم
کارفرما:  شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین
دستگاه نظارت:  مهندسین مشاور پندام
محل اجرا:  قزوین-تاکستان
مبلغ پروژه (میلیون ریال): 
شرح پروژه:  پوشش بتنی(لاینینگ) کانال اصلی تاکستان،قطعه اول و دوم به طول 10 کیلومتر
توضیحات بیشتر ...