1399/11/05
شما اینجا هستید    معرفی اعضای هیئت مدیره
کمينه

 مهندس ابولقاسم فدایی فولادی
 سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
 مدرک و رشته تحصیلی: لیسانس عمران، دانشگاه گیلان
تاریخ اخذ مدرک: 1355
تاریخ ورود به شرکت: 1383
   
کمينه

 مهندس علی یاسایی
 سمت: رئیس هیئت مدیره
 مدرک و رشته تحصیلی: لیسانس عمران، دانشگاه سمنان
تاریخ اخذ مدرک: 1378
تاریخ ورود به شرکت: 1380
   
کمينه

 مهندس سید مرتضی میراحمدی
 سمت: نایب رئیس هیئت مدیره
 مدرک و رشته تحصیلی: لیسانس عمران آب، دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اخذ مدرک: 1381
تاریخ ورود به شرکت: 1384
   
کمينه

 مهندس حنانه کاشانچی
 سمت: عضو هیئت مدیره
 مدرک و رشته تحصیلی: لیسانس برق، دانشگاه آزاد لاهیجان
تاریخ اخذ مدرک: 1380
تاریخ ورود به شرکت: 1383