1399/11/05
شما اینجا هستید    معرفی مدیران و پرسنل کلیدی
مدیران ارشد

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

سمت

ابوالقاسم فدایی فولادی

کارشناس عمران - عمران

مدیر عامل

علی یاسایی

کارشناس عمران-عمران

قائم مقام مدیرعامل

مدیر فنی واجرایی

سید احمد قوامی

کارشناس مکانیک

هیئت مدیره

مدیر ماشین آلات

سید فرید مرتضوی

کارشناس عمران-عمران

معاونت اجرایی-بخش آب

سید مرتضی میر احمدی

کارشناس عمران - عمران

هیئت مدیره

مدیر دفتر فنی

آزیتا علیزاده

کارشناس حسابداری

مدیر امور مالی و اداری

مدیران پروژه

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

سمت

سعید سعودی شهابی

کارشناس عمران - عمران

مدیر پروژه

سید مجتبی میر احمدی

کارشناس ارشد معماری

مدیر پروژه

آرش کسایی

کارشناس ارشد صنایع

مدیر کنترل پروژه

حنانه کاشانچی

کارشناس برق

مدیر تاسیسات

دفتر فنی و نیروهای فنی

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

سمت

رسول بهرامی

کارشناس عمران - عمران

دفتر فنی-شبکه آبیاری و زهکشی

محمود بخشی

کارشناس عمران - آب

مدیردفتر فنی

جعفر کارگر

کارشناس عمران - عمران

دفتر فنی-خطوط انتقال

حدیث ملاشاهی

کارشناس ارشد عمران-سازه 

سرپرست امور قراردادها

گلدیس عبدالمالکی

کارشناس ارشد عمران-محیط زیست

دفتر فنی-تصفیه خانه ها

امیر یاسایی

کارشناس ارشد معماری-معماری

دفتر فنی- ابنیه

فلق خواجه تاش

کاردان ساختمان

تکنسین دفتر فنی

وحید حسینی

کارشناس نقشه برداری

نقشه بردار