1395/06/05
شما اینجا هستید    معرفی مدیران و پرسنل کلیدی
مدیران ارشد

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

سمت

ابوالقاسم فدایی فولادی

کارشناس عمران - عمران

مدیر عامل

علی یاسایی

کارشناس عمران-عمران

قائم مقام مدیرعامل

مدیر فنی واجرایی

سید احمد قوامی

کارشناس مکانیک

هیئت مدیره

مدیر ماشین آلات

سید فرید مرتضوی

کارشناس عمران-عمران

معاونت اجرایی-بخش آب

سید مرتضی میر احمدی

کارشناس عمران - عمران

هیئت مدیره

مدیر دفتر فنی

آزیتا علیزاده

کارشناس حسابداری

مدیر امور مالی و اداری

مدیران پروژه

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

سمت

سعید سعودی شهابی

کارشناس عمران - عمران

مدیر پروژه

سید مجتبی میر احمدی

کارشناس ارشد معماری

مدیر پروژه

آرش کسایی

کارشناس ارشد صنایع

مدیر کنترل پروژه

حنانه کاشانچی

کارشناس برق

مدیر تاسیسات

پرسنل کلیدی

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

سمت

رضا محمد زاده

کارشناس عمران - عمران

سرپرست کارگاه

فردوس پوربابا

کارشناس معماری

سرپرست کارگاه

محسن جوادی

کارشناس عمران - عمران

سرپرست کارگاه

امیر عباس حسینی

کارشناس ارشد عمران - سازه

سرپرست کارگاه

محمد نجفی

کارشناس معماری

سرپرست کارگاه

امیر کاشانچی

کارشناس پالایش نفت

سرپرست Pipeing

مجتبی دولت خواه

کارشناس عمران - عمران

مسئول اجرایی

صفر نوروزی

کارشناس عمران - عمران

مسئول اجرایی

کاظم پناهی

کارشناس ارشد عمران - آب

دفتر فنی

رسول بهرامی

کارشناس عمران - عمران

دفتر فنی

محمود بخشی

کارشناس عمران - آب

دفتر فنی

امید کاشانچی

کارشناس عمران - عمران

دفتر فنی

الهام علیزاده

لیسانس  M.B.A

دفتر فنی

سید احمد حسینی

کارشناس عمران - عمران

دفتر فنی

نقی نوری

کاردان ساختمان

تکنسین اجراء

فلق خواجه تاش

کاردان ساختمان

تکنسین دفتر فنی

وحید حسینی

کارشناس عمران - نقشه برداری

نقشه بردار

محسن رمضان زاده

کارشناس عمران - عمران

نقشه بردار

وحید ایمان زاده

کارشناس عمران - عمران

دفتر فنی

رضا لطفی نژاد

تکنسین نقشه برداری

نقشه بردار