1395/02/16
شما اینجا هستید    معرفی مدیران و پرسنل کلیدی
مدیران ارشد

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

سمت

ابوالقاسم فدایی فولادی

کارشناس عمران - عمران

مدیر عامل

علی یاسایی

کارشناس عمران-عمران

قائم مقام مدیرعامل

مدیر فنی واجرایی

سید احمد قوامی

کارشناس مکانیک

هیئت مدیره

مدیر ماشین آلات

سید حمید مرتضوی

تکنسین ساختمان

مشاور مدیر عامل

سید مرتضی میر احمدی

کارشناس عمران - عمران

هیئت مدیره

مدیر دفتر فنی

آزیتا علیزاده

کارشناس حسابداری

مدیر امور مالی و اداری

مدیران پروژه

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

سمت

سید فرید مرتضوی

کارشناس عمران - عمران

مدیر پروژه

سید مجتبی میر احمدی

کارشناس ارشد معماری

مدیر پروژه

آرش کسایی

کارشناس ارشد صنایع

مدیر کنترل پروژه

حنانه کاشانچی

کارشناس برق

مدیر تاسیسات

پرسنل کلیدی

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

سمت

رضا سعودی شهابی

کارشناس عمران - عمران

سرپرست کارگاه

فردوس پوربابا

کارشناس معماری

سرپرست کارگاه

محسن جوادی

کارشناس عمران - عمران

سرپرست کارگاه

امیر عباس حسینی

کارشناس ارشد عمران - سازه

سرپرست کارگاه

محمد نجفی

کارشناس معماری

سرپرست کارگاه

امیر کاشانچی

کارشناس پالایش نفت

سرپرست Pipeing

مجتبی دولت خواه

کارشناس عمران - عمران

مسئول اجرایی

صفر نوروزی

کارشناس عمران - عمران

مسئول اجرایی

کاظم پناهی

کارشناس ارشد عمران - آب

دفتر فنی

رسول بهرامی

کارشناس عمران - عمران

دفتر فنی

محمود بخشی

کارشناس عمران - آب

دفتر فنی

امید کاشانچی

کارشناس عمران - عمران

دفتر فنی

الهام علیزاده

لیسانس  M.B.A

دفتر فنی

سید احمد حسینی

کارشناس عمران - عمران

دفتر فنی

نقی نوری

کاردان ساختمان

تکنسین اجراء

فلق خواجه تاش

کاردان ساختمان

تکنسین دفتر فنی

وحید حسینی

کارشناس عمران - نقشه برداری

نقشه بردار

محسن رمضان زاده

کارشناس عمران - عمران

نقشه بردار

وحید ایمان زاده

کارشناس عمران - عمران

دفتر فنی

رضا لطفی نژاد

تکنسین نقشه برداری

نقشه بردار