1396/07/04
شما اینجا هستید    شرکتهای وابسته و مشارکتی

 

  شرکت عمران اندیش با تاسیس شرکتهای تابعه (زیرمجموعه) وگروههای مشارکت در زمینه های مختلف تخصصی، سعی در گسترش حوزه فعالیت و ارائه  خدمات تخصصی  راداشته است که از این نمونه به شرکتهای زیر می توان اشاره نمود:

  • شرکت تاوه ساز شمال: مجری پروژه های خطوط انتقال آب و فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ و مخازن ذخیره آب
  • گروه مشارکت عمران اندیش-ساروج پل: کنسرسیوم جهت اجرای پروژه های راهسازی وشبکه های آبیاری و زهکشی
  • گروه مشارکت عمران اندیش- باروساز شمال: کنسرسیوم جهت اجرای پروژه های ساختمانی و انبوه سازی
  • شرکت عالم تاب: سرمایه گذاری در بخش گردشگری و خدمات رفاهی عمومی 
  • گروه مشارکت عمران اندیش- آب نیک: کنسرسیوم جهت اجرای پروژه های تصفیه خانه آب و فاضلاب