لیست پروژه های در حال اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی

 • اجرای بتن پوشش (لاینینگ)9/5 کیلومتر از مسیر کانال خاکی تاکستان

  سال شروع به کار پروژه: 1398

  کارفرما: شرکت آب منطقه ای قزوین

درصد پیشرفت

40%
 • اجرای باکس بتنی مسلح جایگزین کانال آبیاری موجود در روستای مهدی آباد

  سال شروع به کار پروژه: 1398

  کارفرما: شرکت آب منطقه ای قزوین

درصد پیشرفت

60%
 • اجرای کانالهای بتنی دفع آبهای سطحی در شهرک صنعتی سفیدرود رشت

  سال شروع به کار پروژه: 1399

  کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی گیلان(وزارت صنعت ،معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران)

  محل اجرا: شهرصنعتی سپیدرود رشت

درصد پیشرفت

94%