لیست پروژه های در حال اجرای خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و فاضلاب

 • خط انتقال آب خمام-خشکبیجار

  سال شروع به کار پروژه: 1398

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  محل اجرا: شهرستان رشت

درصد پیشرفت

80%
 • خطوط انتقال آب از مخزن غدیر یزد (بخش اول)

  سال شروع به کار پروژه: 1400

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان یزد

  محل اجرا: شهر یزد

درصد پیشرفت

35%