لیست پروژه های در حال اجرای تاسیسات و تجهیزات

 • انجام خدمات و نگهداری پشتیبانی فنی تأسیسات مراکز زیر ساخت استان زنجان

  سال شروع به کار پروژه: 1399

  کارفرما: شرکت ارتباطات زیرساخت

  محل اجرا: کلیه شهرستان های استان زنجان

درصد پیشرفت

95%
 • انجام خدمات و نگهداری پشتیبانی فنی تأسیسات مراکز زیر ساخت استان اردبیل

  سال شروع به کار پروژه: 1399

  کارفرما: شرکت ارتباطات زیرساخت

  محل اجرا: کلیه شهرستان های استان اردبیل

درصد پیشرفت

95%
 • ساختمان آموزشی،اداری،و کارگاهی آموزشکده سیدالشهدا(ع) رستم آباد

  سال شروع به کار پروژه: 1400

  کارفرما: دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان

درصد پیشرفت

99%
 • تاسیسات مکانیکی و برقی موتورخانه استخر فرهنگیان رشت

  سال شروع به کار پروژه: 1400

  کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

  محل اجرا: رشت

درصد پیشرفت

70%