تماس با ما

ارسال پیام

شرکت عمران اندیش

آدرس دفتر مرکزی: رشت، بلوار معلم، کوچه نیایش، ساختمان نیایش واحد، 1 و 3 و 7

کدپستی: 4153654002

تلفن : 33231526 - 33227169 - 33222787 (013)

آدرس دفتر تهران: تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ملت، برج سایه، واحد 207

کدپستی: 1967713637

تلفن: 02122017000

آدرس دفتر واحد خدمات و قرائت کنتور: رشت، بلوار حبیب زاده (فاز 2 بلوار ضیابری)، مجتمع تجاری-اداری خورشید، بلوک 1 واحد 14

تلفن: 01333523504

ایمیل شرکت :
info@omranandish.com

وب سایت شرکت :

www.omranandish.com

فرم ارتباط با ما

شرکت عمران اندیش

آدرس دفتر مرکزی: رشت، بلوار معلم، کوچه نیایش، ساختمان نیایش واحد، 1 و 3 و 7

کدپستی: 4153654002

تلفن : 33231526 - 33227169 - 33222787 (013)

آدرس دفتر تهران: تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ملت، برج سایه، واحد 207

کدپستی: 1967713637

تلفن: 02122017000

آدرس دفتر واحد خدمات و قرائت کنتور: رشت، بلوار حبیب زاده (فاز 2 بلوار ضیابری)، مجتمع تجاری-اداری خورشید، بلوک 1 واحد 14

تلفن: 01333523504

ایمیل :

info@omranandish.com

وب سایت :

www.omranandish.com