بیمارستان رضوانشهر و ساختمان های جنبی

درباره پروژه

این پروژه شامل احداث ساختمان اصلی بیمارستان به مساحت تقریبی ۳۶۴۰ متر مربع زیربنا با اسکلت بتنی در 3 طبقه شامل بخش های اورژانس، رادیولوژی، اتاق های عمل، ICU، بخش بستری زنان، مردان، کودکان، آزمایشگاه، داروخانه و .... می باشد.

همچنین ساختمانهای جنبی بیمارستان شامل ساختمان زباله‌سوز، ایستگاه پمپاژ، تصفیه خانه فاضلاب، منبع بتنی ذخیره آب، اتاق دیزل ژنراتور، اتاق سوخت، سرویس عمومی ، تاسیسات زیربنایی محوطه و محوطه سازی می باشد که در سال ۱۳۹۲ شروع و در سال ۱۳۹۵ توسط وزیر محترم بهداشت وقت افتتاح گردید.

این شرکت موفق به اخذ لوح تقدیر از معاون محترم وزیر وقت و مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی گردید.

درصد پیشرفت

100%
بیمارستان رضوانشهر

تاریخ شروع عملیات اجرایی: 1392

تاریخ خاتمه عملیات اجرایی: 1395

گالری تصاویر پروژه