بیمارستان شفت و ساختمان های جنبی

درباره پروژه

این پروژه شامل ساختمان اصلی بیمارستان به مساحت تقریبی 3850 متر مربع زیربنا با اسکلت بتنی در 3 طبقه شامل بخش های اورژانس، رادیولوژی، اتاق های عمل، ICU، بخش بستری زنان، مردان، کودکان، آزمایشگاه، داروخانه و .... می باشد.

همچنین ساختمانهای جنبی بیمارستان شامل ساختمان زباله‌سوز، ایستگاه پمپاژ، تصفیه خانه فاضلاب، منبع بتنی  ذخیره آب، اتاق دیزل ژنراتور، اتاق سوخت، سرویس عمومی ، تاسیسات زیربنایی محوطه و محوطه سازی می باشد که در سال 1388 شروع و در سال 1391 توسط استاندار محترم گیلان افتتاح گردید.

این شرکت موفق به اخذ لوح تقدیر از سازمان راه وشهر سازی استان گیلان و معاون محترم وزیر راه و شهرسازی بعنوان کارفرما و دانشگاه علوم پزشکی گیلان بعنوان بهره بردار گردید.

درصد پیشرفت

100%
بیمارستان شفت

تاریخ شروع عملیات اجرایی: 1388

تاریخ خاتمه عملیات اجرایی: 1391

گالری تصاویر پروژه