طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر نطنز به روش EPC - استان اصفهان

درباره پروژه

این پروژه شامل طراحی و تعیین ابعاد و استقرار واحد فرآیند تصفیه خانه فاضلاب به روش A2Oو تهیه نقشه های اجرایی فرآیند های تصفیه فاضلاب و انجام کارهای ساختمانی و تجهیزات پکیج تصفیه فاضلاب واحد های جنبی و محوطه سازی و تامین لوازم یدکی دوره پیش راه اندازی و تعمیرات مربوطه و بهره برداری 2 ساله بوده است که این پروژه در سال 1395 آغاز و در سال 1397 به اتمام رسید.

پروژه توسط مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب کشور مورد افتتاح قرار گرفت و از عملکرد این شرکت نیز تقدیر گردید.

لازم به توضیح است طراحی تصفیه خانه مذکور توسط شرکت مهندسین مشاور پارس پیاب که از مشاوران برجسته سطح کشور می باشد صورت پذیرفته است.

درصد پیشرفت

100%
تصفیه خانه مسکن مهر نطنز

تاریخ شروع عملیات اجرایی: 1395

تاریخ خاتمه عملیات اجرایی: 1397

گالری تصاویر پروژه