لیست پروژه‌های خاتمه یافته خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و فاضلاب


 • شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه 3 رشت

  شروع به کار پروژه: 1383

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  محل اجرا: رشت

 • احداث شبکه آبرسانی به پاسگاه های مرزی استان گیلان

  شروع به کار پروژه: 1383

  کارفرما: استانداری گیلان

  محل اجرا: استان گیلان

 • عملیات اجرایی خط انتقال آب نوار مرزی و مخزن 10000 متر مکعبی بتنی مدفون (فجر1)

  شروع به کار پروژه: 1384

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان

 • شبکه توزیع آب گرمه

  شروع به کار پروژه: 1388

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

  محل اجرا: استان اصفهان-شهرستان نائین

 • اجرای خط انتقال آب چاه شماره 3 پره سر تا مخزن زیر زمینی و خط توزیع به شبکه

  شروع به کار پروژه: 1388

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان رشت

  محل اجرا: استان گیلان-شهرستان رضوانشهر

 • اجرای عملیات آبرسانی از پمپاژ اشترجان تا مسکن مهر فولاد شهر قطعه اول

  شروع به کار پروژه: 1395

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  محل اجرا: استان اصفهان-شهرستان لنجان

 • اجرای عملیات آبرسانی از پمپاژ اشترجان تا مسکن مهر فولادشهر قطعه دوم

  شروع به کار پروژه: 1395

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  محل اجرا: استان اصفهان-شهرستان لنجان

 • پروژه خط انتقال آب به مخزن 1000 متر مکعبی رودبنه

  شروع به کار پروژه: 1396

  کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان رشت

  محل اجرا: شهرستان رودبنه

 • احداث خط انتقال آب محور بن- بروجن

  شروع به کار پروژه: 1396

  کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال بختیاری

  محل اجرا: استان چهارمحال بختیاری-شهرستان‌های بن و بروجن

 • اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر خوانسار

  شروع به کار پروژه: 1396

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  محل اجرا: استان اصفهان-شهرستان خوانسار

 • اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب فرعی در شهر خوانسار

  شروع به کار پروژه: 1397

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  محل اجرا: استان اصفهان-شهرستان خوانسار

 • شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سربیشه

  شروع به کار پروژه: 1397

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی

  محل اجرا: استان خراسان جنوبی-شهرستان سربیشه

 • خطوط انتقال آب از مخزن غدیر یزد (بخش اول)

  شروع به کار پروژه: 1400

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان یزد

  محل اجرا: استان یزد-شهر یزد