طرح احیای شاخه اصلی رودخانه ارس و تثبیت ساحل در محدوده بازه اضطراری توپراق کندی - استان اردبیل

درباره پروژه

این پروژه شامل لایروبی مسیر جدید رودخانه منطبق بر مرز پروتکل سال1334بطول 4162متر ،احداث دایک حفاظتی تمام سنگی بطول 2300متر ،احداث دایک حفاظتی خاکی با پوشش سنگی بطول 1700متر و احداث 4 سازه انسداد جریان بوده که با توجه به عملکرد این شرکت در استفاده همزمان از 20 دستگاه بلدوزردر جریان لایروبی رودخانه و اتمام پیش از موعد بخش مذکور و هدایت آب به مسیر اصلی و بازگشایی سطح وسیعی از اراضی ملی این شرکت موفق به دریافت لوح تقدیر از کارفرمای پروژه شده است.

لازم به توضیح است استحصال سنگ از معادن منطقه و حمل آن تا پای کار نیز به دلیل عدم وجود مصالح در منطقه توسط این شرکت صورت پذیرفه است.

این پروژه در سال 1390 آغاز و در دهه فجر سال 1394تحویل و توسط استاندار اردبیل و نماینده شهر پارس آباد افتتاح گردید.

درصد پیشرفت

100%
مخزن ناحیه 6 رشت

تاریخ شروع عملیات اجرایی: 1390

تاریخ خاتمه عملیات اجرایی: 1394

گالری پروژه