تغذیه مصنوعی دشت گرمسار - استان سمنان

درباره پروژه

این پروژه شامل اجرای تغذیه مصنوعی از نوع حوضچه شامل گود برداری حوضچه،کالورت بتنی،آبشارهای سنگ و سیمانی،کانال انتقال بند های انحرافی،اجرای دیوار های سنگی و ملات در بند انحرافی و،دیوارها و سرریز مخزن و اجرای فیلتر مکش مخزن،اجرای دایک حفاظتی و اتاق شیر آلات و تجهیزات مربوطه و اجرای ریپ رپ می باشد.

لازم به توضیح است آب کانال در زمان عدم بهره برداری به حوضچه های مذکور هدایت و باعث می شود تا تراز آب زیرزمینی منطقه بالا رود.

این پروژه در سال 1388 آغاز و در سال 1389 تحویل گردید که این شرکت با توجه به سرعت بالا در تکمیل پروژه این شرکت موفق به دریافت لوح تقدیر از کارفرمای پروژه شده است.

درصد پیشرفت

100%
مخزن ناحیه 6 رشت

تاریخ شروع عملیات اجرایی: 1388

تاریخ خاتمه عملیات اجرایی: 1389

گالری پروژه