لیست پروژه‌های خاتمه یافته خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و فاضلاب


 • طرح احیای شاخه اصلی رودخانه ارس و تثبیت ساحل محدوده توپراق کندی

  شروع به کار پروژه: 1390

  کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان اردبیل

  محل اجرا: استان اردبیل-شهرستان پارس‌آباد

 • طرح ساماندهی رودخانه مرزی ارس در بازه سراسری سلمان کندی

  شروع به کار پروژه: 1391

  کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان اردبیل

  محل اجرا: استان اردبیل-شهرستان پارس‌آباد

 • احداث تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد و ساماندهی ساحل مقابل در رودخانه کردان

  شروع به کار پروژه: 1399

  کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان البرز

  محل اجرا: استان البرز-شهرستان نظر آباد