آبرسانی به شهر شلمان - استان گیلان

درباره پروژه

این پروژه شامل احداث مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی نیمه مدفون، ایستگاه پمپاژ، ساختمان بهره برداری، ساختمان اداری، ساختمان نگهبانی ، محوطه سازی و دیوار محوطه می باشد.

برای اجرای این پروژه بدلیل تراز بالای آب در زمین محل اجرای پروژه کانال زهکش در دور تا دور محوطه اجرا شده و بستر مخزن بتنی نیز به صورت زهکش گسترده اجرا شده است.

لازم به ذکر است همزمان با اجرای پروژه طبق دستور کارفرما خط انتقال آب جهت آبگیری مخزن با لوله چدن سایز ۵۰۰ میلی متر و اتصال آن به خط اصلی انتقال  آب شرق گیلان نیز توسط این شرکت انجام پذیرفته است.

این پروژه در سال ۱۳۸۸ آغاز و در سال ۱۳۹۰ به بهره برداری رسیده است و این شرکت موفق به دریافت رضایت نامه از کارفرمای  پروژه شده است .

درصد پیشرفت

100%
مخزن ناحیه 6 رشت

تاریخ شروع عملیات اجرایی: 1388

تاریخ خاتمه عملیات اجرایی: 1390

گالری پروژه