لیست پروژه‌های خاتمه یافته مخازن بتی و ایستگاه‌های پمپاژ


 • احداث مخزن 1000 متر مکعبی بتنی گوراب زرمیخ صومعه سرا

  شروع به کار پروژه: 1380

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان-شهرستان صومعه سرا

 • کارهای تکمیلی تصفیه خانه آب بازکیاگوراب لاهیجان

  شروع به کار پروژه: 1381

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان-شهرستان لاهیجان

 • احداث فیلتر شنی تصفیه خانه گوراب زرمیخ صومعه سرا

  شروع به کار پروژه: 1382

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان-شهرستان صومعه سرا

 • ساخت مخزن زمینی بتنی 150 متر مکعبی روستای اشکیک توابع شهرستان رشت

  شروع به کار پروژه: 1382

  کارفرما: شرکت آبفا رشت

  محل اجرا: شهرستان رشت

 • ساخت مخزن بتنی 300 متر مکعبی روستای کاچر، توابع شهرستان آستانه

  شروع به کار پروژه: 1382

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان-شهرستان آستانه اشرفیه

 • احداث تأسیسات جانبی مخزن 1000متر مکعبی پره سر

  شروع به کار پروژه: 1383

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان-شهرستان رضوانشهر

 • سایت آبرسانی ناحیه 6 گیلان

  شروع به کار پروژه: 1383

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان

 • تکمیل تأسیسات تصفیه خانه آب بازکیاگوراب

  شروع به کار پروژه: 1383

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان-شهرستان لاهیجان

 • عملیات اجرایی خط انتقال آب نوار مرزی و مخزن 10000 متر مکعبی بتنی مدفون (فجر1)

  شروع به کار پروژه: 1384

  کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان

  محل اجرا: استان گلستان

 • احداث مخزن 2000 متر مکعبی بتنی و تاسیسات جانبی شلمان

  شروع به کار پروژه: 1388

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان-شهرستان لنگرود

 • احداث مخزن 20000 متر مکعبی نیمه مدفون مسکن مهر فولادشهر

  شروع به کار پروژه: 1390

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  محل اجرا: استان اصفهان-شهرستان لنجان

 • اجرای خط انتقال و محوطه سازی مخزن 2000 متر مکعبی شلمان

  شروع به کار پروژه: 1390

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان-شهرستان لنگرود

 • احداث مخزن بتنی 1000 متر مکعبی اسالم

  شروع به کار پروژه: 1394

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان-شهرستان اسالم

 • احداث مخازن زمینی 600 و 3000 متر مکعبی سیاهکل و خطوط انتقال آب مربوطه

  شروع به کار پروژه: 1396

  کارفرما: شرکت آب منطقه ای رشت

  محل اجرا: استان گیلان

 • احداث مخزن بتنی پنج هزار مترمکعبی نیمه مدفون نیروگاه شهید مفتح

  سال شروع به کار پروژه: 1399

  کارفرما: شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  محل اجرا: استان همدان