لیست پروژه‌های خاتمه یافته تاسیسات و تجهیزات


 • احداث فیلتر شنی تصفیه خانه گوراب زرمیخ صومعه سرا

  شروع به کار پروژه: 1382

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان-شهرستان صومعه سرا

 • احداث تأسیسات جانبی مخزن 1000متر مکعبی پره سر

  شروع به کار پروژه: 1383

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان-شهرستان رضوانشهر

 • سایت آبرسانی ناحیه 6 گیلان

  شروع به کار پروژه: 1383

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان

 • تکمیل تأسیسات تصفیه خانه آب بازکیاگوراب

  شروع به کار پروژه: 1383

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان-شهرستان لاهیجان

 • عملیات اجرایی خط انتقال آب نوار مرزی و مخزن 10000 متر مکعبی بتنی مدفون (فجر1)

  شروع به کار پروژه: 1384

  کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان

  محل اجرا: استان گلستان

 • احداث مخزن 2000 متر مکعبی بتنی و تاسیسات جانبی شلمان

  شروع به کار پروژه: 1388

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان-شهرستان لنگرود

 • پروژه تکمیل عملیات ساختمان کلینیک تخصصی بعثت رشت

  شروع به کار پروژه: 1390

  کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

  محل اجرا: رشت

 • اجرای ساختمان های جانبی و محوطه سازی بیمارستان شفت

  شروع به کار پروژه: 1391

  کارفرما: اداره کل راه و شهر سازی استان رشت

  محل اجرا: استان گیلان-شهرستان شفت

 • تکمیل و تجهیز ساختمان اداری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رشت

  شروع به کار پروژه: 1392

  کارفرما: اداره کل راه و شهر سازی استان گیلان

  محل اجرا: رشت

 • تکمیل بیمارستان شفت

  شروع به کار پروژه: 1393

  کارفرما: اداره کل راه و شهر سازی استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان-شهرستان شفت

 • اجرای کارهای ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه رشت

  شروع به کار پروژه: 1393

  کارفرما: دانشگاه گیلان

  محل اجرا: رشت

 • عملیات بازسازی استخر فرهنگیان رشت

  شروع به کار پروژه: 1394

  کارفرما: اداره کل راه و شهر سازی استان گیلان

  محل اجرا: رشت

 • احداث مجتمع تجاری گیلانه گلسار رشت

  شروع به کار پروژه: 1395

  کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه

  محل اجرا: رشت

 • پروژه اجرای تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و موتورخانه بخش مسکونی پروژه تجاری،اداری و مسکونی گلسار

  شروع به کار پروژه: 1396

  کارفرما: شرکت عمران و مسکن سازان ایران

  محل اجرا: رشت

 • تکمیل عملیات محوطه سازی بیمارستان رضوانشهر

  شروع به کار پروژه: 1396

  کارفرما: اداره کل راه و شهر سازی استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان-رضوانشهر

 • تکمیل عملیات احداث بیمارستان رضوانشهر

  شروع به کار پروژه: 1396

  کارفرما: اداره کل راه و شهر سازی استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان-رضوانشهر

 • انجام خدمات و نگهداری پشتیبانی فنی تأسیسات مراکز زیر ساخت استان زنجان

  سال شروع به کار پروژه: 1399

  کارفرما: شرکت ارتباطات زیرساخت

  محل اجرا: کلیه شهرستان های استان زنجان

 • انجام خدمات و نگهداری پشتیبانی فنی تأسیسات مراکز زیر ساخت استان اردبیل

  سال شروع به کار پروژه: 1399

  کارفرما: شرکت ارتباطات زیرساخت

  محل اجرا: کلیه شهرستان های استان اردبیل

 • ساختمان آموزشی،اداری،و کارگاهی آموزشکده سیدالشهدا(ع) رستم آباد

  سال شروع به کار پروژه: 1400

  کارفرما: دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان

  محل اجرا: استان گیلان

 • تاسیسات مکانیکی و برقی موتورخانه استخر فرهنگیان رشت

  سال شروع به کار پروژه: 1400

  کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

  محل اجرا: رشت