انتخاب شرکت عمران اندیش به عنوان پیمانکار برتر

شرکت عمران اندیش به عنوان پیمانکار نمونه و مجری برتر در تمامی پروژه های عمرانی در حال انجام استان چهارمحال بختیاری انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال بختیاری در جلسه شورای فنی استان که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال بختیاری در ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد شرکت عمران اندیش به عنوان پیمانکار برتر پروژه های در دست اجرای این استان با ارزیابی های صورت گرفته توسط کارگروه نظارت شورای فنی در سال ۱۴۰۰ انتخاب شد و لوح تقدیر به نماینده این شرکت اهدا گردید.