تجهیزات

واحد تعداد شرح ردیف
دستگاه 4 دیزل ژنراتور 1
دستگاه 14 موتور برق بنزینی 2
دستگاه 2 تجهیزات بچینگ 3
دستگاه 3 کمپرسور دیزل 4
دستگاه 11 ویبراتور بنزینی با شلنگ 5
دستگاه 3 دستگاه خم و برش میلگرد 6
دستگاه 1 تجهیزات باسکول 60 تن 7
مترمربع 3000 داربست فلزی و متعلقات 8
دستگاه 7 سیلو سیمان 9
دستگاه 9 کانتینر 6 و 12 فوتی 10
دستگاه 33 انواع کانکس 11
دستگاه 13 دوربین ترازیاب 12
دستگاه 6 دوربین توتال 13
مترمربع 3500 قالب فلزی بتن با کلیه متعلقات 14
عدد 19 انواع مخازن سیالات 15
دستگاه 3 دستگاه جوش لوله پلی اتیلن 16
دستگاه 2 رکتیفایر دیزل جوشکاری 17
دستگاه 12 اینوتر برقی جوشکاری 18
دستگاه 8 انواع بتونیر 19
دستگاه 5 کاتر بنزینی 20
دستگاه 5 کمپکتور بنزینی 21
دستگاه 18 انواع پمپ آب 22
دستگاه 1 تاور کرین 23