لیست پروژه‌های خاتمه یافته تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب


 • احداث تصفیه خانه بیمارستان ولایت و پورسینا رشت

  شروع به کار پروژه: 1394

  کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی رشت

  محل اجرا: شهر رشت

 • ساخت پکیج و محوطه سازی و ساختمان های غیرفرآیندی تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر نطنز به روش EPC

  شروع به کار پروژه: 1395

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  محل اجرا: استان اصفهان-شهرستان نطنز

 • طراحی تأمین تجهیزات ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه خانه آب خاکستری دانشگاه اصفهان به روش EPC

  شروع به کار پروژه: 1395

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  محل اجرا: شهر اصفهان

 • عملیات اجرایی مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب بوئین و میاندشت

  شروع به کار پروژه: 1395

  کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  محل اجرا: استان اصفهان-شهرستان بوئین و میاندشت