تماس با ما

ارسال پیام

شرکت عمران اندیش

آدرس دفتر مرکزی: رشت، بلوار معلم، کوچه نیایش، ساختمان نیایش واحد، ۱ و ۳ و ۷

کدپستی: ۴۱۵۳۶۵۴۰۰۲

خط ویژه: 01333916

تلفن : 33231526 - 33227169 - 33222787 (013)

آدرس دفتر تهران: تهران، میدان فاطمی، خیابان فلسطین شمالی، خیابان فیروز دهقان پلاک ۸، واحد ۳

کدپستی: ۱۴۱۵۷۳۳۵۵۴

تلفن: 88391328 - 88950165 (021)

آدرس دفتر واحد خدمات و قرائت کنتور: رشت، بلوار حافظ، ساختمان ایرانیان، واحد ۲

تلفن: 33523504 (013)

ایمیل شرکت :
info@omranandish.com

وب سایت شرکت :

www.omranandish.com

فرم ارتباط با ما

شرکت عمران اندیش

آدرس دفتر مرکزی: رشت، بلوار معلم، کوچه نیایش، ساختمان نیایش واحد، ۱ و ۳ و ۷

کدپستی: ۴۱۵۳۶۵۴۰۰۲

خط ویژه: 01333916

تلفن : 33231526 - 33227169 - 33222787 (013)

آدرس دفتر تهران: تهران، میدان فاطمی، خیابان فلسطین شمالی، خیابان فیروز دهقان پلاک ۸، واحد ۳

کدپستی: ۱۴۱۵۷۳۳۵۵۴

تلفن: 88391328 - 88950165 (021)

آدرس دفتر واحد خدمات و قرائت کنتور: رشت، بلوار حافظ، ساختمان ایرانیان، واحد ۲

تلفن: 33523504 (013)

ایمیل :

info@omranandish.com

وب سایت :

www.omranandish.com