لیست پروژه‌های خاتمه یافته شبکه‌های آبیاری و زهکشی


 • شبکه انتقال و توزیع آب و تجهیز و نوسازی بند انحرافی ارقین بلاغ و سد خاکی محمود آباد (خدابنده زنجان)

  شروع به کار پروژه: 1385

  کارفرما: اداره کل جهاد کشاورزی استان زنجان

  محل اجرا: استان زنجان-شهرستان خدابنده

 • اجرای پروژه تغذیه مصنوعی دشت گرمسار

  شروع به کار پروژه: 1388

  کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان

  محل اجرا: استان سمنان-شهرستان گرمسار

 • اجرای کانال انتقال آب ساحل شرق کردان

  شروع به کار پروژه: 1389

  کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

  محل اجرا: استان تهران-شهرستان کرج

 • تجهیز و نوسازی و احداث شبکه کانال های اراضی قورتان

  شروع به کار پروژه: 1390

  کارفرما: اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان

  محل اجرا: استان اصفهان-شهرستان ورزنه

 • احداث کانال های درجه 3 و4 اراضی ارگ رودشت

  شروع به کار پروژه: 1394

  کارفرما: اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان

  محل اجرا: استان اصفهان-شهرستان ورزنه

 • اجرای بتن (لاینینگ) مسیر کانال خاکی (قطعه اول)

  شروع به کار پروژه: 1395

  کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین

  محل اجرا: استان قزوین-شهرستان تاکستان

 • اجرای بتن (لاینینگ) مسیر کانال خاکی (قطعه دوم)

  شروع به کار پروژه: 1395

  کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین

  محل اجرا: استان قزوین-شهرستان تاکستان

 • اجرای کانال انتقال پساب تصفیه خانه تاکستان

  شروع به کار پروژه: 1397

  کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین

  محل اجرا: استان قزوین-شهرستان تاکستان

 • عملیات مرمت و بازسازی کانال L1 و زیر شاخه ها

  شروع به کار پروژه: 1397

  کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین

  محل اجرا: استان قزوین-شهرستان آبیک

 • اجرای بتن پوشش (لاینینگ)9/5 کیلومتر از مسیر کانال خاکی تاکستان

  شروع به کار پروژه: 1398

  کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین

  محل اجرا: استان قزوین-شهرستان تاکستان

 • اجرای باکس بتنی مسلح جایگزین کانال آبیاری موجود در روستای مهدی آباد

  شروع به کار پروژه: 1398

  کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین

  محل اجرا: استان قزوین-شهرستان تاکستان

 • اجرای کانالهای بتنی دفع آبهای سطحی در شهرک صنعتی سفیدرود رشت

  شروع به کار پروژه: 1399

  کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان

  محل اجرا: رشت-شهرصنعتی سپیدرود رشت