لیست پروژه های در حال اجرای مخازن بتی و ایستگاه‌های پمپاژ

 • احداث مخازن زمینی 600 و 3000 متر مکعبی سیاهکل و خطوط انتقال آب مربوطه

  سال شروع به کار پروژه: 1396

  کارفرما: شرکت آب منطقه ای رشت

  محل اجرا: استان گیلان

درصد پیشرفت

55%
 • احداث مخزن بتنی پنج هزار مترمکعبی نیمه مدفون نیروگاه شهید مفتح

  سال شروع به کار پروژه: 1399

  کارفرما: شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  محل اجرا: استان همدان

درصد پیشرفت

96%