معاونین و مدیران ارشد شرکت عمران اندیش

معاونت ها


نام و نام خانوادگی 
 مدرک و رشته تحصیلی
 سمت
تلفن داخلی 
 ایمیل
محمود بخشی کارشناسی مهندسی عمران-عمران  معاون فنی 16  mb [at] omranandish [dot] com
حمیدرضا خامنه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) معاون پشتیبانی 17 me [at] hamidreza [dot] ir
سیدفرید مرتضوی فارسانی   کارشناسی مهندسی عمران-عمران معاون اجرایی  26 fm [at] omranandish [dot] com
 رضا سعودی شهابی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب معاون HSE  19  rss [at] omranandish [dot] com
 آزیتا علیزاده کارشناسی ارشد حسابداری  معاون مالی-اداری  24  aa [at] omranandish [dot] com

مدیران ارشد


نام و نام خانوادگی 
 مدرک و رشته تحصیلی
 سمت
رسول بهرامی کارشناسی مهندسی عمران-عمران   مدیر پروژه آب
سید مجتبی میراحمدی کارشناسی ارشد مهندسی معماری  مدیر پروژه ابنیه
سعید سعودی   کارشناسی مهندسی عمران-عمران مدیر پروژه آب
حنانه کاشانچی کارشناسی مهندسی برق مدیر پروژه تاسیسات