آبرسانی از ایستگاه  پمپاژ اشترجان تا مسکن مهر فولاد شهر-استان اصفهان

درباره پروژه

این پروژه شامل احداث کلیه عملیات اجرایی مربوط به خط آبرسانی از ایستگاه پمپاژ اشترجان تا مسکن مهر فولاد شهر مشتمل بر لوله گذاری با لوله فولادی به قطر 1000میلی متر بطول 5093متر بصورت ترانشه در قطعه اول و لوله فولادی به قطر 1000میلی متر بطول 3070 متر در قطعه دوم بوده است.

لازم به توضیح است حجم عمده عملیات در داخل شهر و (بافت مسکونی) فولاد شهر صورت پذیرفته و این شرکت با برنامه ریزی دقیق توانست موضوع عملیات را پیش از موعد قرارداد به کارفرما پروژه تحویل نماید.

همچنین تهیه و اجرای کلیه حوضچه های خط انتقال نیز در تعهد قراردادی این شرکت بوده است.

این پروژه در پایان سال 1389 آغاز و در سال 1390به بهره بردارس رسیده است.

درصد پیشرفت

100%
فولادشهر

تاریخ شروع عملیات اجرایی: 1389

تاریخ خاتمه عملیات اجرایی: 1390

گالری تصاویر پروژه